QUY ĐỊNH BẢO HÀNH SẢN PHẨM BÓNG

ĐÈN VNLITE, TRUELIGHT CÁC LOẠI

A.Những quy định chung:

I. Thuật ngữ:

  1. Sản phẩm được bảo hành:

–   Là sản phẩm bị lỗi kỹ thuật và vẫn còn trong thời hạn bảo hành.

–  Thời hạn bảo hành sẽ được quy định riêng đối với từng chủng loại sản phẩm và được in hoặc

dán tem bảo hành trực tiếp trên sản phẩm

B. Cách xác nhận thời gian bảo hành:

– Thời gian bảo hành đối với tất cả các sản phẩm mà ATK kinh doanh sẽ được nhận dạng dựa vào hiệu

in trên sản phẩm hoặc tem bảo hành dán trực tiếp trên sản phẩm.

  • Ví dụ 1: Ký hiệu về thời gian bảo hành:

  • Ví dụ 2: Ký hiệu về thời gian bảo hành:
Sản xuất tháng 12 năm 2020

C.Thời hạn bảo hành cho từng chủng loại:

–  Thời hạn bảo hành sẽ được quy định riêng đối với từng chủng loại sản phẩm cụ thể:

I. Nhóm đèn Led:

– Thời hạn bảo hành đối với sản phẩm bóng đèn Led VNL các loại là 24 tháng kể từ tháng sản xuất.

– Thời hạn bảo hành đối với sản phẩm bóng đèn Led Truelight các loại là 12 tháng kể từ tháng

sản xuất.

II. Nhóm đèn Compact:

– Thời hạn bảo hành đối với sản phẩm bóng đèn Compact VNL ánh sáng trắng, Compact CA VNL,

Truelight, ATK các loại là 24 tháng kể từ tháng sản xuất.

III. Nhóm đèn Halogen:

– Thời hạn bảo hành đối với sản phẩm bóng đèn Halogen VNL, Truelight, ATK các loại là 12 tháng

kể từ tháng sản xuất.

D.Quy định bảo hành:

I. Nhóm đèn Led:

      1. Điều kiện đồng ý bảo hành sản phẩm:

    STT Hiện tượng Cách thức kiểm tra
1 Bóng đèn không bật sáng Kiểm tra bằng mạch thử
2 Bóng đèn sáng nhấp nháy hoặc sáng mờ Kiểm tra bằng mạch thử
3 Driver không hoạt động Kiểm tra bằng mạch thử
4 Dây nguồn driver bị đứt hoặc sút ra Quan sát

      2. Điều kiện không đồng ý bảo hành sản phẩm:

STT Hiện tượng Cách kiểm tra
1 Bóng đèn bị móp méo biến dạng Quan sát
2 Driver bị nứt vỡ, biến dạng Quan sát
3 Bóng đèn bị vô nước, trầy xước biến dạng ( đối với đèn led âm, ốp trần, Panel và COB ) Quan sát
5 Tự ý tháo rời hoặc thay đổi linh kiện bên trong Kiểm tra bên trong
6 Tem bảo hành bị rách, không còn tem bảo hành hoặc bị sửa đổi. Quan sát
7 Những trường hợp khác không do lỗi của nhà sản xuất phát sinh trong quá trình sử dụng như : chập điện, sử dụng sai nguồn điện, các hư hỏng do ảnh hưởng của các yếu tố khác (sét đánh, do va chạm mạnh, tiếp xúc với các loại hóa chất, chất tẩy rửa ….). Kiểm tra bên trong

II. Nhóm đèn Compact:

      1. Điều kiện đồng ý bảo hành sản phẩm:

STT Hiện tượng Cách thức kiểm tra
1 Bóng đèn không bật sáng Kiểm tra bằng mạch thử
2 Sau 2 phút cấp nguồn, bóng đèn bị sáng nhấp nháy, hoặc nhánh sáng nhánh không Kiểm tra bằng mạch thử
3 Bóng đèn bị long keo giữa phần bóng và bầu nhựa Quan sát
4 Bóng đèn bị đen đầu nhưng còn mới chưa qua sử dụng Quan sát
5 Bóng đèn bể nhưng còn mới chưa qua sử dụng Quan sát

      2. Điều kiện không đồng ý bảo hành sản phẩm:

STT Hiện tượng Cách thức kiểm tra
1 Bóng đèn vẫn còn sáng nhưng và có hiện tượng đen đầu hoặc

sáng mờ do đã qua sử dụng

Kiểm tra bằng mạch thử
2 Bóng đèn bị hỏng do sử dụng không đúng quy định hướng dẫn Quan sát
3 Bóng đèn bị bể vỡ do va chạm cơ học, đầu đèn bị móp méo biến dạng Quan sát
4 Những trường hợp khác không do lỗi của nhà sản xuất phát sinh trong quá trình sử dụng như : chập điện, sử dụng sai nguồn điện, các hư hỏng do ảnh hưởng của các yếu tố khác (sét đánh, do va chạm mạnh, tiếp xúc với các loại hóa chất, chất tẩy rửa ….). Kiểm tra bên trong

III. Nhóm đèn Halogen:

      1. Điều kiện đồng ý bảo hành:

STT Hiện tượng Cách thức kiểm tra
1 Bóng đèn không bật sáng, tim đèn nằm không đúng vị trí Kiểm tra bằng mạch thử
2 Bóng đèn bị long lìa đầu đèn Quan sát
3 Bóng đèn bị nứt cổ, nứt vòng tròn Quan sát

      2. Điều kiện không đồng ý bảo hành sản phẩm:

STT Hiện tượng Cách thức kiểm tra
1 Đầu đèn bị móp mép, biến dạng hay rỉ sét Quan sát
2 Bóng đèn bị nứt vỡ Quan sát
3 Những trường hợp khác không do lỗi của nhà sản xuất phát sinh trong quá trình sử dụng như : chập điện, sử dụng sai nguồn điện, các hư hỏng do ảnh hưởng của các yếu tố khác (sét đánh, do va chạm mạnh ….). Quan sát

IV. Nhóm khác:

      1. Điều kiện về việc bảo hành sản phẩm máng đèn Led:

       a. Điều kiện đồng ý bảo hành sản phẩm:

    STT Hiện tượng Cách thức kiểm tra
1 Phần thân máng bị cong vênh không gắn được bóng đèn Quan sát
2 Máng bị móp méo do lỗi kỹ thuật Quan sát
3 Phần đuôi đèn để gắn bóng bị lỗi kỹ thuật do không dẫn điện Kiểm tra bằng mạch thử
4 Mối ghép hoặc mối hàn bị bung ra Quan sát
5 Thân máng và nắp máng không khớp với nhau Quan sát

       b. Điều kiện không đồng ý bảo hành sản phẩm:

STT Hiện tượng Cách thức kiểm tra
1 Phần thân và nắp máng bị nứt, gẫy, móp méo, biến dạng do người sử dụng gây ra Quan sát
2 Phần thân và nắp máng bị tróc sơn, gỉ sét do đã qua sử dụng Quan sát

      2. Điều kiện về việc bảo hành đối với bộ đèn Win Win:

       a. Điều kiện đồng ý bảo hành sản phẩm:

STT Hiện tượng Cách thức kiểm tra
1 Bóng đèn không bật sáng Kiểm tra bằng mạch thử
2 Bóng đèn sáng nhấp nháy hoặc sáng mờ Kiểm tra bằng mạch thử
3 Ballast không hoạt động hoặc chỉ hoạt động một bên Kiểm tra bằng mạch thử

       b. Điều kiện không đồng ý bảo hành sản phẩm:

STT Hiện tượng Cách thức kiểm tra
1 Bóng đèn còn sáng nhưng có hiện tượng đen đầu do đã qua sử dụng Quan sát
2 Bóng đèn bị nứt vỡ, hoặc các chân đèn bị cong, gẫy, biến dạng Quan sát
3 Thân máng bị biến dạng Quan sát
4 Tem bảo hành bị rách, không còn tem bảo hành hoặc tem bảo hành bị sửa đổi. Quan sát
5 Tự ý tháo rời hoặc thay đổi các linh kiện bên trong Kiểm tra bên trong
6 Những trường hợp khác không do lỗi của nhà sản xuất phát sinh trong quá trình sử dụng như : chập điện, sử dụng sai nguồn điện, các hư hỏng do ảnh hưởng của các yếu tố khác (sét đánh, do va chạm mạnh, tiếp xúc với các loại hóa chất, chất tẩy rửa ….). Quan sát