Tích điểm:

Danh sách quà

# Tên Hình ảnh Mô tả Điểm Chức năng
1 Áo Thun T Buld PC 10 Đổi quà
2 Áo Thun ATK Áo Thun ATK 20 Đổi quà
3 Áo mưa 15 Đổi quà